Chuyển phát nhanh quốc tế Xline
Chuyển hàng đi Trung Quốc - những rủi ro và hướng giải quyết
Thứ Hai Ngày 7 Tháng 03 Năm 2016
Thủ tục đơn giản, hàng rào hải quan không nhiều, lượng tiêu thụ lớn đã thúc đẩy họat động chuyển hàng đi Trung Quốc ngày càng nhộn nhịp. Nhưng vẫn có những rủi ro nhất định xuất phát từ chính những thuận lợi đó mà doanh nghiệp và người buôn Việt Nam vẫn đang mắc phải

Th trường Trung Quc vi 1,3 t dân là th trường xut khu thuc hàng ln nht vi các doanh nghip Vit Nam. T nhng h buôn bán cho đến các tng công ty thì thâm nhp th trường Trung Quc luôn là mt trong nhng chiến lược kinh doanh quan trng. S d tính cho phép vic chuyn hàng đi Trung Quc không phi vp ngã” khi các hàng rào hi quan và thuế quan ca Trung Quc là d hơn rt nhiu nếu so vi nhng th trường khó tính như Nht, M hoc Châu Âu.

Th trường hp dn ca Trung Quc khiến các loi hàng hóa vi đ cht lượng t cao cp đến thp cp đu có được tiêu th vi s lượng ln mt cách nhanh chóng. Chính vì vy, các nhà buôn và doanh nghip Vit Nam vi năng lc sn xut khiêm tn, cht lượng sn phm chưa cao thì Trung Quc gn như là th trường duy nht mà h có th nhm ti.

Trong cái d cũng s có nhng cái khó, chuyn hàng đi Trung Quc càng d bao nhiêu thì ri ro gp phi cũng tương đi nhiu.

Th nht là khâu thanh toán:  các nhà buôn Trung Quc thường xuyên gây khó d đ tr chm cho phía Vit Nam. Lý do cho vic này là h biết rng cht lượng sn phm ca Vit Nam chưa cao nên không th xut sang các nước khác được. Do đó, mt khi hàng hóa đã tiến hành thông quan mà không th thanh toán thì hàng hóa đó cũng không th tiêu th đâu. Tình trng ép giá, tr chm vi đ mi lý do là điu không còn mi m gì khi giao thương vi Trung Quc. Đ tránh tình trng này, trước khi chuyn hàng đi Trung Quc các nhà công ty Vit Nam cn thuyết phc đi tác thc hin thanh toán qua L/C theo thông l quc tế.

nh hưởng bi chính tr: quan h chính tr gia Trung Quc và Vit Nam luôn nm trong trng thái hp tác nhưng đu tranh. Do đó, tình trng bt n cho vic giao thương hàng hóa din ra tht thường. Mi khi có s tranh chp v chính tr, Trung Quc li c tình dng nên các hàng rào hi quan đ to sc ép v mt kinh tế. Mà đin hình là s ùn tc ca hàng trăm xe ti khi chuyn hàng đi Trung Quc ti ca khu Lng Sơn. Nhng mt hàng chúng ta xut sang Trung Quc ch yếu là nông sn, do đó thi gian thông quan càng lâu s làm gim giá tr hàng hóa và người chu thit khi thanh toán li là nông dân và doanh nghip Vit Nam.

Các chính sách kinh tế:

Chính sách kinh tế ca Trung Quc hin nay không còn thông thoáng như trước đây. S suy gim ca nn kinh tế Trung Quc dn đến s tht cht qun lý kinh tế và thay đi mô hình tăng trưởng. Vic kim soát cht ch vic chuyn tin t Trung Quc sang nước ngoài s có tác đng tiêu cc đến kh năng thanhtoán ca đi tác Trung Quc. Các doanh nghip Vit Nam sau khi đã chuyn hàng đi Trung Quc thì s tn thêm thi gian làm các th tc tài chính thì mi có th nhn được tin hàng.

Đng thi, s suy gim ca nn kinh tế s làm gim kh năng thu mua hàng hóa, vic này kéo theo s lượng chuyến chuyn hàng đi Trung Quc cũng s gim sút theo. H qu là hàng hóa vào Trung Quc li phi đòi hi có cht lượng cao hơn hoc giá phi thp hơn. Mà c hai điu này đu không có li cho đa s doanhnghip Vit Nam.

Nhng ri ro khác

Có nhng ri ro khác khi chuyn hàngđi Trung Quc như mt hàng, hàng hóa b hng hóc, hàng không đến được tay người nhn...là nhng chuyn khó tránh khi.  Và nguyên nhân thì có rt nhiu t s ch quan ca người gi khi không đóng gói hàng hóa cn thn dn đến hng , v khi vn chuyn. Hay t nhng lý do khách quan khác. Ví d khi vn chuyn hàng điTrung Quc thông qua đường st không phi là hàng hóa được chuyn thng đến các ga ni đa bng mt chuyến tàu duy nht. Do vn đ k thut và kích c đường ray không phù hp. Nên hàng hóa khi chuyn đến li phi bc d, chuyn sang các toa tàu ca Trung Quc thì mi đi được. Vì vy, vic mt hàng hóa hay hng v trong quá trình bc d này là điu khó tránh được.

Tm kết

Trước khi tiến hành làm vic vi các nhà buôn Trung Quc, các doanh nghip và cá nhân Vit Nam cn phi đánh giá c th tình hình thc tế và uy tín ca đi tác Trung Quc thông qua các t chc đc lp. Đc bit, trước khi chuyn hàng đi Trung Quc, chúng ta phi yêu cu đi tác thc hin thanh toán theo thông l quc tế.

Tiến hành mua các dch v bo đm hàng hóa, dch v chuyn hoàn hàng hóa ti các côngthc hin đ đm bo an toàn đến mc cao nht khi chuyn hàng.

Các tin khác
1 2 3 4
 
 

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1: skype_xlex
Hỗ trợ 2:skype_xlex
Hỗ trợ 3:skype_xlex

Tracking number

 
Hỗ trợ trực tuyến
 Hỗ trợ 1: 点击这里给我发消息
Hỗ trợ 2:点击这里给我发消息
Hỗ trợ 3:点击这里给我发消息